O souboru

Dětský folklorní soubor Krasničanek funguje pod Základní uměleckou školou Heleny Salichové z Ostravy – Polanky n/O v Krásném Poli. Jeho členy jsou momentálně děti věku od 6 do 10 let (zatím) z Krásného Pole ale i okolí (Čavisov, Dolní Lhota, Vřesina, Poruba…).

Na hodinách se děti věnují správnému držení těla, pohybové taneční průpravě, zpěvu, ale hlavně tanci opavského Slezska, který pak prezentují na veřejnosti formou tanečních pásem. Soubor však pořádá i jiné akce zaměřené na lidové tradice a zvyky jako je pečení vánočních perníčků, vánoční koledování, vynášení Mařeny, malování velikonočních vajec apod.

Od září 2010 probíhá výuka ve středu od 14:45 do 17:00 hodin.

Vedoucí souboru je Alena Blahová. Soubor doprovází hudecká muzika ve složení Hana Broskevičová – prim a Iveta Lichá – flétna.

V rámci našich vystoupení si děti zatančily na různých akcí v Ostravě a okolních dědinách (Pozdnimní slavnost Třebovický koláč, MFF Folklór bez hranic Ostrava, Festival ZUŠ města Ostravy, Přehlídka dětských folklorních souboru FoS Ostrava na Janáčkově konzervatoři, Svátek hudby ZUŠ Polanka n/O, Slavnosti v Hradci nad Moravicí…) ale i za hranicemi naší země v Polské republice.